מערכת ניהול איכות מאושרת

מתוך הכרה בחשיבות הבלתי מתפשרת על האיכות, הצטרפנו בשנת 2000 למטריית אבטחת האיכות העולמית והוסמכנו לאחר בדיקות יסודיות לתקן ISO 9001:2008 .

 

ותקן הבינלאומי BVQ.

תקן זה מחייב אותנו בבדיקות תקופתיות מחמירות אשר מחדשות ומאריכות את תוקפם של אישורי ה- ISO שברשותנו.

 

 

09-7923099